สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และศาลจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
ในการนี้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยคุณ ณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมเฝ้ารับ – ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @