ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงห้องเครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (ห้อง PE) ที่ ฝูง.๔๐๑ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงระบบสละอากาศยาน (Egress System) ของ บ.T-50 THที่ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าโรงเก็บ บ.ฝสอ.และ ฝวอ.ฝูง.๔๐๑ฯ ที่ บน.๔ (4 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๔(19 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงจอด บ.ขฝ.๒ ที่ บน.๔ (31 ก.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)