ประกาศผู้ชนะ (e-bidding) ปี 62

- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมาย 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ธ.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมาย 3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (5 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมาย 3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (5 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ลงประกาศผู้ชนะ วิธีคัดเลือก ปี 62
- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมาย 3426 (บก.ร้อย.ทสห.ฯ) ที่ บน.4 (5 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วรอบฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (5 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ ที่ ฝูง.402 บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะ (e-bidding) ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60

- ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3519 ป.3520 ป.3479 ป.3480 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- ประกาศผู้ชนะ งานสร้างตึก 10 ครอบครัว (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2253 และ 1169 (อาคารรับ-ส่งพัสดุ ฯ และคลังเก็บพัสดุ ฝคก.ฯ) ที่ บน.๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

ลงประกาศผู้ชนะ วิธีคัดเลือก

- ประกาศผู้ชนะ งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1021 (มว.โรงงาน ฝสกช.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.60
- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029(มว.ตรวจซ่อม ฝูง 403 บน.4) เพื่้อติดตั้งระบบป้องกันนก จำนวน 1 งาน  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูลประกาศเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60