แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
- ปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตราฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
- ปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตราฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)


------------------------------------------

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3519 ป.3520 ป.3479 และ ป.3480 (ตึก 2 ชั้น 10 ครอบครับ) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2253 และ1169 (อาคารรับ-ส่ง พัสดุ) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
- งานจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัวที่ บน.4  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)