แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.3519 ป.3520 ป.3479 และ ป.3480 (ตึก 2 ชั้น 10 ครอบครับ) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2253 และ1169 (อาคารรับ-ส่ง พัสดุ) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
- งานจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัวที่ บน.4  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

 

 

 

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @