ประกาศราคากลาง 63

ราคากลาง
งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2340 (โรงนอนทหารกองประจำการ ร้อย.ทสห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถ GCS พร้อมลานจอด ที่ บน.4 (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ราคากลางงานติดตั้งระบบท่อวางสาย CBX สำหรับระบบ EP Post สำหรับ อ.ไร้คนขับพิสัยกลาง ที่ บน.4 (7 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)