ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

 

 

------------------------------------------------------------------