ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อลอดและขุดลอกคูระบายน้ำ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ธ.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

 

 

------------------------------------------------------------------