สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีมอบถุงพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑,๒๐๐ ครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๐