นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด, ธนาคารออมสิน, โรงงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด, บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน), และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระแก้ว และโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย กองบิน ๔ ออกหน่วยมิตรประชา ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ รวมทั้งสร้างทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดชุดแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผม ซอยผม กำจัดเหา การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การฝึกบินเครื่องบินจำลอง การแสดงดนตรีจากวงดนตรี กองบิน ๔ อีกทั้ง มอบกระเบื้องปูพื้นโรงอาหารให้แก่ โรงเรียนบ้านสระแก้ว มอบอาคารห้องสมุดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ พร้อมมอบกระเป๋านักเรียน อุปกรณ์กีฬา และชุดนักเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านสระแก้ว และโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์