นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด, ธนาคารออมสิน, โรงงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด, บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน), และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย กองบิน ๔ ออกหน่วยมิตรประชา ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ รวมทั้งสร้างทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว การจัดชุดแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผม ซอยผม กำจัดเหา การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การฝึกบินเครื่องบินจำลอง การแสดงดนตรีจากวงดนตรี กองบิน ๔ อีกทั้ง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน พร้อมมอบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @