นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ผืน  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @