เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ จัดกำลังพลจำนวน ๑๕๐ นาย พร้อมยานพาหนะ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ ๑๓ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้ กองบิน ๔ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดย นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายจนกลับสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ตำบลหาดอาษา ตำบลตลุก ตำบลบางหลวง และตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @