นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด ในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @