นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำกำลังพล จำนวน ๓๐ คน ร่วมกับอำเภอตาคลี และองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่ หมู่ ๘, ๙ และ ๑๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒