นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน มอบน้ำอุปโภค - บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒