นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน ออกสำรวจและแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ พื้นที่หมู่ ๕ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒