นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร และรถบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจและแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ พื้นที่หมู่ ๔ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ และระบบประปา เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๒