นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๑