นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์  ผู้บังการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ออกช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพังพวย และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยนำรถบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำจำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร มอบน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ณ ถังเก็บน้ำประจำโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑