คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้กองบิน ๔ ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การบินแสดงสมรรถนะของ อากาศยานแบบต่างๆ ตลอดจนชมกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่กิจการของกองทัพอากาศ และ ของกองบิน ๔ ซึ่งจะทำให้เยาวชน และประชาชนได้ทราบถึงภารกิจอันสำคัญของกองทัพอากาศในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษ และอากาศยานแบบต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน โดยรอบที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗:๔๕ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๔:๐๐ นาฬิกา ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเที่ยวชม อาทิเช่น การแสดงการบินของเครื่องบินแบบ เอฟ ๑๖ การแสดงการโดดร่ม การแสดงของเฮลิคอปเตอร์ การแสดงการบินรบในอากาศ การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ การแสดงหมู่สุนัขทหาร การแสดงการยิงปืนฉับพลันทางยุทธวิธี การแสดงการดับเพลิงและกู้ภัย การแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัลมากมาย  ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔  เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑