คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ณ ศาลาศาสนพิธี กองบิน ๔ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐