คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน ภายในงานนมัสการพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (วิหารหลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @