ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒