นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ และครอบครัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔