คุณ พงศ์อุมา  ดิษยะศริน  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นจำนวน ๑๐ ทุน โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒