คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เป็นผู้แทนในพิธี มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ได้นำไปใช้ในเวลาเกิดเหตุกรณีผู้ป่วยหมดสติฉุกเฉิน ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒