นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธี ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒