นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว และขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว พร้อมเหรียญพุทธซ้อนหลวงพ่อเพชร และสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เนื้อทองคำ เงิน และทองแดง โดยมีนาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาศาสนพิธี กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒