คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช และหอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร ๘๐ ปี) เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒