คุณ ณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ (ท่านเดิม) ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ (ท่านใหม่)  ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑