นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔เข้าร่วม ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร ๘๐ ปี) เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๖๑