นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และเป็นประธานในการเปิดอาคาร “Wing 4 Health Club” กองบิน ๔ เนื่องในโอกาสอำลาเกษียณอายุราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมี คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณเสาวคนธ์  ศักดิ์ชัยศรี, เภสัชกรหญิง พงศิยา  รัตนจรรยา, คุณสรวงสุดา  ดิษฐ์แก้วและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ อาคาร Wing 4 Health Club กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑