นาวาอากาศเอก สุชีพ  จันทอง รองผู้อำนวยการ กองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะในการประชาสัมพันธ์กิจการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @