นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธาน ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟบ้านตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อจากนั้น นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกิจกรรม “ทอ.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑” จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอตาคลี โดยกองบิน ๔ ได้นำกำลังพล และยานพาหนะ ตลอดจน จัดชุดบริการด้านการแพทย์เบื้องต้น, จัดชุดบริการซ่อมแซมยานพาหนะ, บริการแจกจ่ายน้ำดื่ม, การบริการแนะนำเส้นทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง (ฝั่งขาเข้าอำเภอตาคลี) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @