นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรม “ทอ.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑” ร่วมกับเทศบาลเมืองตาคลี และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอตาคลี จัดตั้งจุดตรวจและบริการ เพื่อการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กองบิน ๔ ได้จัดกำลังพล หน่วยพยาบาล กองบิน ๔ และชุดซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าร้านใหญ่ยนต์จูนนิ่ง (ฝั่งขาเข้าอำเภอตาคลี) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @