นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยคุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ และเสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานนำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศกองบิน ๔ ในพิธีสรงน้ำพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา และประกวดการแต่งกายชุดไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (วิหารหลวงพ่อเพชร) กองบิน ๔ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @