นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความปลอดภัยด้านนิรภัยสาขาจราจรให้แก่กำลังพลกองบิน ๔ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศ กองบิน ๔ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @