นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์  ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักเรียนนายทหารหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๐ จำนวน ๒๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของ กองบิน ๔ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑


   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @