คุณถวิล  เพิ่มเพียรสิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการความรู้ (KM) โดยมี นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑


   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @