นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๔ เข้าร่วม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยมี นายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธี ณ วัดตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @