นาวาเอก ภูวดล  สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ นำคณะเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @