นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ในส่วนของกองบิน ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @