นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน โดยทำการฝึกพร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒