นาวาอากาศเอก มนัสชัย  ขวัญวงศ์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมงานมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสพระครูนิทัศน์กิจจาทร เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล ได้รับพระราชทานการเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ณ พระอุโบสถวัดหนองสีนวล อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒