นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ และนาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ เข้าร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี๒๕๖๒ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ต่อไป ณ วัดเทพมงคลปานสาราม ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒