นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒