นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ ลานจอดเครื่องบิน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒