นาวาอากาศเอก ธวัชชัย  ชัยมีแรง ประจำหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ช่วยราชการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒