นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๔ และการบังคับบัญชาให้กับ นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ ท่านใหม่ ณ ลานจอดเครื่องบิน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒