นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการไปราชการสนาม (สร.ขข.) ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒