นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีมอบถังบรรจุน้ำและอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ จัดทำขึ้นเป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาด และมีคุณภาพ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒